Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dagafmærkning
(-en, -er): Farvandsafmærkning uden lysafgivelse, fx bøjer med topbetegnelse.
day buoyage.
[H&S46 p.95]  Kilder