Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dagbogsføring
(-en, -er): Det at indføre hændelser i dagbogen. Der er for dagbøgerne ansvarshavende personer udstukket om bord under skibsførerens overordnede ansvar.
Logbook keeping.
[SØR p.23]
"Paa ethvert Skib, der gaar i udenrigsk Fart vest for Linien Texelen - Lindesnæs og for Østersøens Vedkommende nordligere end den 58de Breddegrad, skal føres en Dagbog (Journal) og paa Dampskibe derhos som Tillæg til denne en særlig Maskindagbog." (1937) [SOLOV p.15]
 Kilder