Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
daglig
(adj. og adv.): 1.
Det, der har med dagen eller døgnet at gøre, det som sker hver dag.
daily // diurnal.
Om tidevand: "diurnal = having a period or cycle of approximately one tidal day."
I udtryk som:
daglig arbejde.
day to day work.
dagligt olieforbrug.
daily oil consumption.
[EST]

2.
Om det almindelige, dagligdags.
everyday.
som adv.: daily // every day.
daglig begivenhed.
everyday occurence.
daglig bevægelse. Himmellegemes daglige bevægelse.
diurnal circle // daily path.
[NAV1 p.135]
dagligt blåt. Beklædning i orlogsflåden. Den almindelige påklædning under almindelig tjeneste. Begrebet er vanskeligt at oversætte til ækvivalente termer, da de fleste søværn har ganske bestemte og afvigende regler, og farven blå indgår gentagne gange i beklædningsreglementet.
ordinary blue.
Betegnelsen svarer bedst til Royal Navy's uniform nr. 8:
Blue action working dress with blue badges on a white background, worn for normal working aboard ships and in shore establishments.
[ORL p.92, RNL p.97]
daglig forbindelse. Med fx ruteskib.
daily service. The mail steamer called daily at the fishing port.
[EST]
daglig gang. Kronometerets daglige tab eller vinding.
daily rate.
[ODSS2, SCH]
dagligt højvande.
daily high water.
Nogle steder, fx langs den Mexicanske Havbugt, findes kun et højvande per døgn:
diurnal high water.
daglig rotation. Dss. himmellegemernes daglige bevægelse.
diurnal circle // daily path.
[NAV1 p.135]
daglig tjeneste.
daily duties.
[SCH]
dagligt vande. Middelvandstanden, der inden for Skagen er danske søkorts niveauflade.
mean sea (tide) level. Fork. M.L. [KSL, ODSS2, SCH]
MTL = mean tide level er middelvandstanden mellem MHWS og MHWN samt MLWS og MLWN.
[BOW2, GEO, HMSO, SøfBEK439 8/6 1990, KortA, NAV1]  Kilder