Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dagligtov
(-et, -): Ankertov, der anvendes sammen med dagligankeret. De danske skibe havde stuvet dagligtovet om styrbord, men det blev iflg. [FUN] frt op om bagbord til bagbord klys.
best bower cable.
[FUN, HAR, KOF, ODS, Saint]  Kilder