Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dagmærke
(-t, -r): Dss. dagafmærkning. Afmærkningsbøje, der ikke er udstyret med lys-, lyd- eller radarafgivelsesmekanisme. »Dagafmærket grund«.
day buoy // beacon // day mark.
[H&S46 p.95, Komma, Nem, ODS, SCH, WOL]
"Dagmærkerne ere Vartegn, reises paa Kysterne eller paa tørre grunde til Veiledning ved Anduvning af Havne og Indløb, eller som ledende Mærker gjennem snævre farvande. Deres Udseende og Høide findes angivet i Fortegnelsen."
beacon.
[BOG398 p.3]  Kilder