Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dagsignal
(-et, -er): Signaler, der kan aflæses om dagen; ofte flagsignalering, men lydsignalering er også et dagsignal jf. nødsignalerne.
day signal.
[HAR, KOF, NEM, SAL, SCH]
"Der er ingen konkrete oplysninger om forkert ført dagsignal, uanset at det er almindeligt kendt, at nogle fiskeskibe også fører dagsignal for fiskeri, når de ikke fisker."
[Danske fiskeskibe - kollisioner ... 1995-2004, SFS p.11]
dagsignalfigur, betegner oftest kugler, diamanter og cylindre, som et skib bruger til at sætte søvejsreglernes signaler med om dagen.
daysignal figure.
[KSL]  Kilder