Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dampfløjte
(-n, -r): Skibssignalfløjte, hvor lyden frembringes ved udslip af damp langs bundkanten af en klokkeformet beholder, hvis størrelse betinger styrken af lyden og hvis højde betinger tonehøjden. Fløjten kan være indrettet med tre kamre af forskellige højde, hvorved der simultant kan frembringes en tretonet lyd.
steam-whistle.
[FOLK, NEM, ODS, SAL, SCH, TMO, WOL]  Kilder