Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Danmarks Skibskreditfond
"Danmarks Skibskreditfond er en privat selvejende finansieringsvirksomhed, der har som sit formål at yde såvel kort- som langfristede lån mod pant i skibe. Fonden yder lån på markedsvilkår til såvel nybygninger fra danske og udenalndske værfter som til brugte skibe."
Kilde: Danmarks Skibskreditfond, årsrapport 2003, p.6.

"Den 17. januar 2005 indgik Danmarks Skibskreditfond, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Danmarks Nationalbank en rammeaftale vedrørende omdannelsen af Danmarks Skibskreditfond til et aktieselskab. Det er hensigten at rammeaftalen i løbet af foråret udmønter sig i den nødvendige lovgivning, ligesom de forskellige forudsætninger i rammeaftalen forventes opfyldt i dette tidsrum."
Kilde:Danmarks Skibskreditfond, årsrapport 2004, p.32.
The Ship Credit Fund of Denmark.

"Omlægningen af Danmarks Skibskreditfond betyder, at fonden udover - formentlig - et nyt navn også rykker kommercielt tættere på det erhverv, man opererer i. ... Det er endvidere tanken, at der via de frigjorte midler skal oprettes en ny fond - Den Danske Maritime Fond - kaldet. Den skal hjælpe Det Blå Danmark via støtte til uddannelses- og forskningsprojekter ".
[SØF 3/2005 p.4 sp.1+6]
 Kilder