Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Danmarks Skibsmæglerforening
kibsmæglerforeningen er brancheorganisation for Danmarks skibsmæglere. Af dem er der i 2009 omkring 35. Det tidligere krav om eksaminering og certificering med myndighedskontrol faldt bort i 1990, hvorfor erhvervet nu er frit. Foreningen har efter 1990 indført en brancheeksamen og eget certificeringsprogram, der ikke har stor tilslutning til 2009.
Skibsmæglererhvervet blev første gang reguleret ved forordningen af 16/4 1681, hvorefter enhver mægler skulle være edsvoren.
Ved forordningen af 22/12 1804 blev mæglere - varemæglere, skibsmæglere, forsikringsmæglere og vekselmæglere - forpligtet til at danne en branchesammenslutning, Mæglerkorporationen, der blev stiftet den 11/1 1809.
Ved resolution af 10/11 1824 blev mæglerbestalling afhængig af bestået mæglereksamen, fra 1932 med en ændring, så mæglerne ikke længere var edsvorne men statsautoriserede mæglere.
Danish Shipbrokers' Association.
[SØF3/2009 p.8f, SØT p.131]  Kilder