Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Dansk Dampskibsrederiforening
Tidl. navn for Danmarks Rederiforening - se denne ovenstående. [DaSøSø p.723]
"Hovedorganisationen for den større danske skibsfart - er stiftet den 17. januar 1884 med det formål at samle landets damp- og motorskibsrederier til fælles varetagelse af rederiernes interesser, og dens virksomhed er navnlig: at fremme sammenholdet og samarbejdet indenfor rederinæringen, at varetage rederiernes interesser i forhold til offentlige myndigheder og institutioner, at repræsentere dansk skibsfart på nationale og internationale områder...
Som medlemmer kan optages personer, firmaer og aktieselskaber, som driver rederivirksomhed her i landet med damp- eller motorskibe." [10180 p.37]  Kilder