Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Danske Navigatørers Bibliotek
Ved et møde i Skibsførerforeningen i 1917-11-03 blev der nedsat et udvalg til at arbejde for et bibliotek for navigatørstanden og efter et års arbejde havde man fået rådighed over en kapiatl på ca. 38.000 kr. og indkøb af bøger blev iværksat. Biblioteket blev fra 1918 oprettet som en selvejende institution med en bestyrelse på 9 medlemmer.
Biblioteket fik lokaler hos Foreningen til Søfartens Fremmes navigationsskole, hvor bøgerne blev registreret og katalogiseret. Det funktionsdygtige bibliotek fik derefter lokaler hos Dansk Styrmandsforening i Heibergsgade 18, og biblioteket åbnede 1919-07-12 med en beholdning på 1.900 bind.
I 1921 flyttede biblioteket med foreningerne til det nybyggede Navigatørernes Hus, hjørneejendommen Havnegade 55 og Nyhavn 44, med indgang Nyhavn 44. Samme år oprettedes en filial i Svendborg og i 1923 en filial i Esbjerg. I 1924 var bogbestanden oppe på 5.000 bind.
Filialerne blev senere nedlagt og ved oprettelsen af Søfartens Bibliotek i 1939 indgik Danske Navigatørers Bibliotek i dette.
[Foreningens Blad 1924-12-22]  Kilder