Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Danske Søfarendes Mindefond af 1945
"Danske Søfarendes Mindefond stiftedes i henhold til lov nr. 480 af 1. oktober 1945 med en kapital, der for øjeblikket andrager ca. 2,3 millioner kroner, med det formål at yde hjælp til sådanne værdige enker efter og børn af danske søfarende og fiskere, der direkte eller som følge af krigen 1939-1945 er blevet økonomisk vanskeligt stillet, og som ikke omfattes af lovgivningen om hædersgaver eller om krigsulykkesforsikring, og til andre værdige og trængende personer, der tilhører sømands- og fiskerstanden." [10180 p.52]  Kilder