Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
danske søfartsblade
Ved danske søfartsblade forstås tidsskrifter med jævnlige og faste udgivelser af tekster m.v. af maritime emner. Af landsdækkende betydende titler er der indtil ca. 1960 udkommet følgende:
  1. Archiv for Søvæsen, oprettet 1826 af kaptajn P.U. Bruun, 1753-1833, og kaptajn L. de Coninck, 1788-1840 og udgivet af Reitzels Forlag. Indtil 1845 udkom bladet uden statsstøtte. Udgivelserne skulle indeholde nyt om opdagelser og forbedringer vedrørende søvæsen for den dannede læser.
Bladet udkom ikke i 1832 og 1833 samt i 1866.
  1a. Fra 1842 til 1856 udkom bladet under navnet Nyt Archiv for Søvæsenet
  1b. I 1856 overgik bladet til Søe-Lieutenant-Selskabet og ændrede navn til Tidsskrift for Søvæsen. Udkommer stadigt under dette navn.
  2. Dansk Søfartstidende - Organ for Skibsfart og Fiskeri udkom fra 1893-09-22 med redaktør L. Drechsel som initiativtager. Senere overgik udgivelsen til Nautisk Forlag. Det gik ind ved udgangen af 1962. Søfartens Bibliotek harkomplet sæt.
  3. Dansk Sejlskibsrhederiforenings Medlemssblad udkom fra 1910, og udkommer idag under navnet Skipperen som medlemsblad for Rederiforeningen for mindre skibe.
  4. The Scandinavian Shipping Gazette begyndte at udkomme som ugeblad hver lørdag i 1917 på Nautisk Forlag. I 1950'erne havde bladet også redaktion i Norge.
  5. Vikingen - Havets - Havnens - Handelens og Hjemmets illustrerede Magasin blev grundlagt af forfatteren Christian Bogø i 1924. På et tidspunkt blev bladet udvidet med en mere teknisk afdeling under navnet Fra Værft, Rederi og Havn. Bladet udkom indtil 1975.
  6. Frivagten var rederiet J. Lauritzens personaleblad, der blev grundlagt i 1937 som kvartalsblad. Det fik senere også indhold om koncernens øvrige selskaber som Aalborg Værft A/S, Atlas Maskinfabrik m.fl. I 1980 reviderede rederiet sine udsendelser og firvagten indgik, mens den del af stoffet, der havde merkantil interesse overgik til rederiets øvrige udgivelser som fx JL News.
  7. Søfart er Foreningen til Søfartens Fremmes medlemsblad. Det udkom første gang i 1950 i april måned, i begyndelsen med fire numre per år. Senere blev udgivelsesfrekvensen hyppigere, og i dag er bleadet et ugeblad.
  8. Fragtfarten blev grundlagt i januar 1951 med Rederiforeningen af 1895 som udgiver. Bladet er ophørt, formodentligt med udgangen af 2006.
  9. Dansk Navigateur-Tidende udkom fra 1897 som medlemsblad for den første navigatørforening, Dansk Navigateurforening, og udkom indtil 1911. Fra 1901 var titlen ændret til Navigateuren. Foreningen ophørte også i 1911.
10. Medlemsblad for Dansk Styrmandsforening begyndte at udkomme som månedsblad samtidig med foreningens stiftelse i 1907. Bladet udkommer stadig og har flere gange skiftet navn: Navigatør Nyt, derefter Navigatør 1986 til 2006 og hvori indgik Danmarks Skibsfart (Skibsførerforeningens blad), senest til Søfartens Ledere. Heri i perioden 1986-1991 indgik Dansk lodstidende og Dansk havneblad.
11. Medlemsblad for Den almindelige danske Skibsførerforening udkom fra januar 1910. Bladet indgik i Navigatør fra foreningens sammenslutning med Dansk Styrmandsforening i 1991. De senere år også medlemsblad for Dansk Skipperforening.
12. Medlemsblad for Fyrvæsenets Forening udkom fra 1908 og ændrede senere (mellem 1949 og 1954) titel til Fyrbladet, der udkom indtil 1974 og muligvis efter.
13. Dansk Havneblad udkom fra oktober 1916 som medlemsblad for Foreningen af Havnefogder. Udkom som en del af Navigatør Nyt fra 1975 og senere i Navigatør indtil 1990 ved foreningernes sammenslutning.
14. Dansk Lodstidende udkom fra 1918 som medlemsblad for Dansk Lodsforening. Udkom også som del af Navigatør Nyt fra 1975 til 1979 og derefter som del af Navigatør osv.
NB. De første numre udkom også med titlen Dansk Lodsblad iht. KB/REX.
15. Tidsskrift for Redningsvæsen blev udgivet første gang i oktober 1923 af Foreningen af danske Redningsmænd. Udgivelsen havde et kortere stop i 1933, men begyndte at udkomme igen fra december 1933.
16. Medlemsblad for Dansk Skipperforening af 1942 medlemsblad fra marts 1944. Senere fik bladet undertitlen Coasterfarten (optræder i KB/REX fra 1968). Bladet indgik ved foreningens sammenlægning med Navigatørere i Navigatør Nyt.
17. GEORG STAGE Drenge, der dog hurtigt ændredes til GEORG STAGE Bladet begyndte udgivelsen i januar 1938 efter Foreningen af gamle GEORG STAGE Drenge / GEORG STAGE Foreningen var stiftet den 29. november 1937. Udgivelsen, der fra starten var på månedsbasis, blev senere til fire gange om året.
18. Horiont Udgives af Handelsflådens Velfærdsråd og udkommet fra grundlæggelsen i 1948 - først som duplikeret hæfte i to år, derefter som trykt blad med månedsudgivelse, senere som kvartalsblad. (Optræder i KB/REX fra 1951).  Kilder