Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Danske Sømands Fond, Den
"Den danske Sømands Fond begyndte med bogen Den danske Sømand, hvis overskud ved salg skabte fonden og stadig forøger dens kapital. Bogen blev samlet og udgivet af fabrikant J. Hjorth. Begyndelsen blev gjort og fondens første møde afholdt i besættelsestiden i året 1942, den 23. november, i samarbejde med en del af søfartsorganisationerne. Senere - ved udgivelsen - var alle søfartsorganisationer med i arbejdet: Den almindelige danske Skibsførerforening, Dansk Styrmandsforening, Radiotelegrafistforeningen, Maskinmestrenes Forening, Sø-Restaurationsforeningen, Søfyrbødernes Forbund, Sømændenes Forbund og Vestjydsk Fiskeriforening...
Bogen blev udgivet i 1946 ved en reception, hvor en meget stor og repræsentativ forsamling var til stede.
Den danske Sømands Fond har nu i 1954 ved bogens overskud samlet en formue på 88.105,00 kroner, hvis renter hvert år i december måned uddeles til hjælp for de sømænd, der har været med i livsfarlige tildragelser og nu er kommet i nød og trang. Senere skal renten bruges som belønning for godt sømandskab og unge sømænds uddannelse.
Uddelingen af legatet blev påbegyndt i året 1952." [10180 p.48]  Kilder