Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Dansk Lodsforening
2 Dansk Lodsforening stiftedes 13. februar 1905. Foreningens formål er at varetage danske lodsers og deres efterladtes økonomiske og standsmæssige interesser samt iøvrigt varetage alt, som skønnes at kunne gavne lodsvæsenet.... Foreningens månedlige medlemsblad Dansk Lodstidende er udkommet siden 1918." [10180 p.40]
I 1905 stiftede 22 repræsentanter for det vestlige overlodsdistrikt Det vestlige Distrikts Lodsforening, som efter lodsvæsenets centralisering i 1912 blev til Dansk Lodsforening. Lodsforeningen er indgået i foreningen Søfartens Ledere.  Kilder