Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Dansk Sejlskibsrederiforening for mindre skibe
I 1895 organiserede sejlskibsrederiene sig i Dansk Sejlskibsrederi-Forening med hovedsæde i Marstal, og på et møde i Odense 1897-03-02 enedes man om at danne selvstændige, lokale afdelinger af rederne, det vil oftest sige selvejerne, for de mindre skibe under Sejlskibsrederi-Foreningen. Navnet for gruppen blev Dansk Sejlskibsrederiforenings Afdeling for mindre Skibe.
Fra 1897 var der afdelinger i Marstal, Svendborg, Århus, Faxe, Kolding, Odense, København, Bandholm og Bornholm.
Afdelingen under de store sejlskibes forening gik dog ikke gnidningsløst, da bl.a. foreningen havde forpligtet sig til at abonnere på Dansk Søfartstidende, som de små sejlkibsejere ikke syntes var egnet for deres synspunkter. Andre klagepunkter om økonomi og bureaukratisk sagsbehandling var også fremme. Resultatet blev en generalforsamlingsbeslutning i januar 1911 om en udmeldelse af Sejlskibsrederiforeningen, og den selvstændige forening blev etableret i årets løb med navnet Dansk Sejlskibsrederiforening for mindre Skibe. [DaSøSø2 p.723, L. Rasmussen: Dansk Sejlskibsrederiforening for mindre Skibe 1897 - 1947]

"... og nogle år senere, lige efter nytår 1897, var en del småskippere samlet i Århus på foranledning af skipper Mikael Nielsen, bedst kendt under navnet Danmarks Vovehals eller Vovehalsen med Sk. MARIE. Hensigten med sammenkomsten skulle være at danne en forening for småskippere, som mere og mere følte, hvor uheldigt det var for den enkelte skipper at stå alene overfor købmændene, som befragtede hans fartøj...
Dens navn blev: Dansk Sejlskibsrederiforenings Afdeling for mindre Skibe, og der dannedes flere kredselandet over med ialt 320 sejlskibe på tilsammen 8800 netto register tons...
Foreningen havde sæde i Svendborg indtil 1935... Foreningens kontor flyttede derefter i 1935 til København...
Foreningen har sit eget medlemsblad, Skipperen, der første gang udkom i 1910 under navnet: Medlemsblad for Dansk Sejlskibsrederiforening for mindre Skibe, men i 1943 blev navnet ændret til Skipperen."
[10180]
I 2010 er foreningens navn Rederiforeningen for mindre skibe, og den optager medlemmer med tonnageenheder på op til 8.000 tdw. Medlemsbladet Skipperen udkommer stadig. [JM]
Danish Sailship-owners Association.
"Dansk Sejlskibsrederiforening, holdt 19. november et overmåde interessant foredrag for op mod 300 medlemmer."
[DaSøSø p.723, SØF4/2004 p.19 sp.3]  Kilder