Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Dansk Søfarts Tidende
"Den 22. September 1943 var det 50 Aar siden, at det første Nummer af Dansk Søfarts Tidende udkom...
Det var Redaktør L. Drechsel, der i 1893 grundlagde Dansk Søfarts Tidende; men allerede i 1902 blev Bladet omdannet til et Aktieselskab, hvis første Formand var Skibsreder Adolf Carl - den daværende Formand for Dansk Dampskibsrederiforening. I 1924 skete der en Del Ændringer i Dansk Søfarts Tidendes Ledelse, idet Dansk Dampskibsrederiforening overdrog Udgivelsen af Bladet til Aktieselskabet Nautisk Forlag, der tillige udgiver Scandinavian Shipping Gazette.
[Medlemsblad dk. Styrmandsforening Sep/1943 p.111]  Kilder