Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afvandingsgrøft
(-en, -er): Gravet rende for bortledning af vand fra lavtliggende områder til søen el. pumpestation.
drainage ditch.
[ODE, OSD, SAL]  Kilder