Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
datum
(-et, -er): 1.
Horisontal referencenet, der lægges over jorden. Der har været anvendt mange forskellige datum'er, idet mange nationer har haft deres egne. I dag anvendes et fælles internationalt datum til søkort, men der vil i nogle år endnu være områder, der er aflagt med et ældre nationalt datum.
Se også WGS84.
Horizontal Reference Datum.
E. lat. datum = givet, udtsedt med tilføjet dagen - ved underskrift på dokumenter.
[NAV, ODS, SAL, TEKNAV]

"Horizontal Datum. Nautical charts presently are constructed based on one of a number of horizontal datums which are adopted to best represent individual regions around the world. Horizontal datum, horizontal geodetic datum, and horizontal control datum are synonymous."
[USCG Pilot 5, 2002 p.15]

2.
Vertikal referencedatum er den højde, til hvilke lodskud og højder på land henføres til brug ved et konstruktion af et søkort. Et almindeligt anvendt datum er det laveste middellavvande, bl.a. USA, der dog også har anvendt andre som fx lokale datum på De Store Søer og i Mexikanske Havbugt.
Fra IHO var der i 1919 på den internationale hydrografiske konference i London forslag om et internationalt " lavvandsdatum ", der lå så lavt, at lavvande sjældent ville falde derunder, men det er aldrig blevet aktivt.
Vertical Reference Datum // chart datum.

"Chart datum is the particular tidal datum to which soundings and depth curves on a nautical chart or bathymetric map are referred. The tidal datum of mean low water has been used as chart datum along the east coast of the United States and in part of the West Indies. It is presently being changed to mean lower low water, with no adjustments to soundings, shorelines, low water lines, clearances, heights, elevations, or in the application of tidal predictions for navigational purposes."
[USCG Pilot 5, 2002 p.15]  Kilder