Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
david, devis
(-en, -er) davide, davit, devis, devit: Kranarm anv. til ophængning og udsætning af redningsbåde, ankre og joller etc. Der skal to davider til hvert fartøj.
»Davider har til Dels fortrængt det gamle Jollebom.«
davit.
[DSH, KOF]
Tidl. typer havde blokskiver for enden af armen til bådløberen. Davider kan også være anbragt over agterenden til at ophejse agterjoller el. i stævnen til håndtering af ankre.

"pudding boom: A spar lashed to the bend of a pair of davits when outboard against which a lifeboat may be griped. In the center of the spar is a puddening to prevent chafing the side of the boat. On Naval vessels a pudding boom is called a strongback."
[SOT p.217]

ankerdavid = davidbjælke: til brug ved ankerhåndtering: anchor davit.
båddavid.
boat davit.
fast david.
fixed davit.
fiskdavid.
fish-davit.
drejelig david.
turning davit.
jolledavid.
boat davit.
katdavid.
cat-davit.
[SCH]
kipdavid.

[SCH]
redningsbådsdavid: lifeboat-davit.

2. Bjælke, der udlægges over agterspejlet af en barkasse til brug ved opfiskning af ankre.
E. oprindelse usikker. Devis antagelig fra eng. pl. form fordansket.
[ABC, DAH p.138-140, DORD, FREM, KOF, NEM, ODS, ROY1 p.414, Saint, SAL, Schn, Sejlsport4/1991, SKT70 p.188, S&M, Søens F, TMO, TUR, TX, VerV2, WOL]

Davidsbjælke, penterbjælke.
"Et kort og noget krummet spær af stærkt tømmer i hvis ene ende, der er fastgjort en blokskive. Den benyttes, når et anker lægges i båden."
davit in a long boat.
[Röding]

"På OSCAR II var alle redningsbåde placeret under svingende davider af Rothwell's patent. Selve daviden kunne svinge i to lejer, anbragt henholdsvis i flugt med båd- og promenadedækket. For at lette svingningen af daviderne var den forreste david ved hver redningsbåd forsynet med et såkaldt De Voss gear, hvor man ved hjælp af et svinghjul kune svinge den pågældende david under udsætningen. Selve nedfiringen af bådene skete ved hjælp af tovtaljer.
På HELLIG OLAV og UNITED STATES var alle redningsbåde på båddækket placeret under de såkaldte Welins patent Quadrant davider. Ved hjælp af et håndsving med et tilhørende snekkedrev kunne de enkelte davider bevæges tværskibs og derved bringe redningsbådene ud over skibssiden."
[Skandinavien-Amerika Linien, Søren Thorsøe et al., 2001, p.78]

"Endvidere bemærkes, at hækdavider ikke tillades anvendt, og at travers- og paralleldavider kun kan forventes godtaget i ikke-passagerskibe på under 500 brt...
Bådarrangementer i flere lastskibe under bygning eller lastskibe indkøbte fra udlandet synes at vise en tendens i retning af at placere redningsbåde så langt agterude, at bådene eller en del af disse befinder sig over eller agten for skruen.
Under henvisning hertil ønsker direktoratet at henlede opmærksomheden på, at både bør anbringes længst muligt foran skruen. Bådarrangementer, hvor en foreskrevet båd eller redningsbåd under udsætning kommer nærmere skruen end 1½ bådlængde på 500 brt. og derover og 1 bådlængde i mindre skibe, kan ikke uden videre påregnes godkendt som sikkerhedmæssige forsvarlige." (1972 anbefalinger!!)
[Sk-T-Med nr.267 1972-08-31]
 Kilder