Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Davis' kvadrant
Se også kvadrant. Navigationsinstrument til måling af vinkler, fx mellem solen og kimingen.
Instrumentet består af to buer, der i alt udgør 90°. Det øverste buesegment er på 60° og over dette måles ved at himmellegemet gennem en sigtesprække eller en linse på buen giver et billede af himmellegemet på et spejl anbragt ved vinkelspidsen.

Med skyderen på buen kan man finjustere højdemålingen, så instrumentets stilling tillader, at man gennem spejlet en sigtesprække i spejlet kan se kimingen overet med underbuens skyder, der kan indstilles, så himmellegemets billede forbliver i spejlets centrum. De to buer udgør tilsammen himmellegemets højde.
Som navnet siger, skal man anvende instrumentet med ryggen mod solen.
back-staff // Davis's quadrant.

E. Opkaldt efter John Davis = John Davys, c.1550-1605. Navigatør og opdagelsesrejsende på bl.a. Grønlands vestkyst og Canadas nordlige dele på togt for at finde NW-passagen. Deltog også i Thomas Cavendishs ekspedition til Sydhavet, hvorunder Davis opdagede Falklandsøerne. Han udgav værkerne The Seaman's Secret i 1594 og The Worlds Hydrographical Description i 1595. Daviskvadranten er beskrevet i Seaman's Secret. Davis blev ved Malakkastrædet myrdet af japanske sørøvere den 27/12 1605.
[GEOM, Styr p.86, SAL, TANA2 p.55]  Kilder