Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Decca
(-en, -er): 1.
Kort- og mellemdistance, lavfrekvent, 70-130 MHz, radionavigationssystem, hyperbelstedlinjesystem efter fase-differensmålingsprincippet mellem en masterstation og en eller flere slavestationer. Normalt registreres stedlinjer mellem masterstation og tre slavestationer, hvilket giver tre stedlinjer, der kaldes den røde, den grønne og den violette, efter de symbolfarver som anlægget og deccakortene er tildelt.
Firmamærke for Decca Corporation i London. Selskabet The Decca Navigator Company blev dannet ved krigens ophør i 1945 og kunne i 1946 åbne driften af den engelske civile Deccakæde, og Danmark fik den næste kæde, hovedsageligt på grund af underdirektør H.G. Gardes, DFDS, arbejde for sagen. Det danske selskab, der skulle stå for udlejning og service af udstyr og system, blev dannet i 1947 under navnet Decca Navigator A/S og fik tilladelse til drift af radiostationerne af Marineministeriet, mens Søkortarkivet forpligtede sig til at udgive de særlige deccakort.
[10180 p.68]
Decca.
Radio navigation system which utilise hyperbolic position lines. Hyperbolic position lines are lines of equal difference of some quantity. The hyperbolae are lines where the signals are in phase and thus the measure of phase difference indicates the vessel's position within the lane.
E. Deccasystemet blev udviklet under og efter WW2, men med satellitternes fremkomst er systemet blevet overflødigt og deccastationerne er nedlagte. I Danmark 31. december 1999.
[ISM+I, KSL]
"Fredag den 15. Oktober 1948 aabnedes ved en Højtidelighed i Klintholm Havn paa Møen den danske Deccakæde, hvorved hele Nordsøen, de danske Farvande og en Del af Østersøen omspændes af Decca-Systemet."
[Da. Skibsførerforenings Blad, 1948, Nr. 10, p179]

2.
Deccamodtager.
Decca receiver.
[BOW2, S&M, TekNav p.79, TUR]  Kilder