Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
afvige
(vb): Forandre retning; fjerne sig fra.
deviate // differ // diverge.  Kilder