Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
deflektor
(-en, -e): 1.
Instrument til undersøgelse af deviationen på et kompas. Der findes flere typer, men instrumente kan bestå af en gradinddelt ring , der kan anbringes oven på kompassets glaslåg. Oven på denne er anbragt to lodrette magneter, der kan bevæges indad eller udad i forhold til hinanden. Magneterne har forskellig pol nedad.
Ved at aflæse indstillingerne, som magneterne indtager ved forskellige retninger under en omsvajning, kan kompassets indstillingskraft udledes. Indstillingskraften har et bestemt forhold til kompassets stilling og deviationens indflydelse, og man kan med disse oplysninger efter bestemte formler udregne deviationen på de enkelte kurser.
Instrumentet af den beskrevne type kaldes for C. Clausens deflektor, opkaldt efter den flådeofficer, der konstruerede instrumentet.
deflector.
[DaSøSø p.521, NAV7 p.305, NEM, SAL, SCH, TANA3 p.21, WOL]

Hays deflektor, opkaldt efter nordmanden Ottar Hay, blev anmeldt med forklaringer i:
[Dk. Styrmandsfor. blad 1950 p.211ff]

2.
På en motorbåd fremdrevet med vandjet betegner ordet et skjold, der kan bevæges ned foran vandstrømmen og vende denne i ønsket retning.
deflector.
[KSL]

Se længere artikel om deflektoren her.
[NAV12 p.4f]  Kilder