Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
deleskot
(-tet, -ter): Skot opsat i større rum for at kunne fastholde ladning i bestemte områder og derved lette arbejde og give sikrere stabilitet.
joiner bullkhead // partition bulkhead-.
"... mulig tværskibs lastforskydning som følge af svigt eller brud på langskibs deleskotter og endelig ..." [SØF34-35/2004 p.4 sp.4]
[D/E, DS p.899h]
"Løse Deleskodder i Last af 32 mm Planker, med faste Støtter 125 x 125 mm i to Rækker ligeledes løse Planker til at anbringe paa Dækket for Sortering af Fangsten."
[Kontrakt R-A., 1936 for fiskefartøj]  Kilder