Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
despatch
(-en, -er): Godtgørelse for hurtigere lastning el. losning end forudsat i fragtaftalen. Betales af bortfragter til befragter, afskiber el. modtager. Ofte er despatchen det halve af demurrage.
Den dusør, som en reder i et certeparti kan betinge sig, hvis lastning eller losning udføres hurtigere end aftalt. Til forskel fra overliggetid, som despatch er det modsatte af, er despatch ikke udførligt behandlet i søloven, men forholdet skal særskilt være aftalt i befragtningsdokumentet.
despatch.
[DillS88, LAB p.17]
"Despatch money is the remuneration paid to charterers - provided the charter-party contains a stipulation to this effect - if the loading or discharging operations are completed within the time allowed by the charter-party."
Despatch days are days saved in loading or discharging the cargo in relation to the agreed number of days for the same cargo operations
.
[BES p.29, SKbgp p.80]
despatchpenge.
despatch money.
[EL]  Kilder