Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
detritus
(-en, -er): P havbunden: henfalden organisk materiale fra planter og dyr.
detritus.
[FOH p.16, LIH]  Kilder