Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
diagonalbygget, diagonalbygning
(-en, -er): Beklædningmetode for skrog, hvor brædder eller finer lægges diagonalt uden på spanterne og (gerne) sammenklæbes i flere lag.
diagonally built // moulded plywood // cold moulded.
[ABC, DAH p.135, KSL, NEM, ODSS2, SCH, SKT61 p.127, S&M]  Kilder