Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
diamantafstivning
(-en, -er): Afstivning af en mast ved at lade stag udg fra masten og blive spredt af forholdsvis korte sallingshorn, hvorefter stagene igen samles p masten under sallingerne. Typisk metode p joller.
diamond-stay.
[Jollebogen 9, KSL]  Kilder