Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dieselolie
(-n, -r): "Betegnelsen Dieselolie omfatter baade Solarolie og Raaolieresten samt Blandinger heraf, hvorfor en klar Definition ikke lader sig anfre..."
diesel fuel // diesel oil.
[LAB p.45, Haandbog for Maskinmestre, 2. udg., 1940 p.223f]  Kilder