Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
differenstalje
(-n, -r): Kaldes også patenttalje og Westons talje. Den består af to blokke, den øverste er den faste blok, der har to skiver af uens størrelse, og den nederste, der har en skive, ender med en krog, hvorpå byrden anbringes.
Mellem de tre blokskiver løber en endeløs kæde. Hales der en omgang på løberen omkring det største øverste tandhjul, er der samtidig udløbet en kædemængde lig med det lille tandhjuls omkreds, derved er byrden løftet et stykke. Kraften kan udregnes som K = byrden x (R-r) : 2 R, hvor R og r er radius på store og lille tandhjul.
differential pulley purchase.
[DAH p.50, HIS1 p.2124, NEM, SAL]  Kilder