Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
differential-GPS
differential-GPS er en GPS-modtager med facilitet for modtagelse af signaler udsendt fra stationre, jordbaserede stationer, der udsender korrektioner til den satellitbaserede position. Fork. DGPS.
differntial GPS.
[BD3/1992]  Kilder