Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dige
(-t, -r): 1.
Vold af jord, sand eller sten, der i lavvandede områder regulerer en vandstrøm eller farvand, så det ikke oversvømmer nærliggende områder, der ønskes holdt tørre. Se også dæmning.
dike // levee.
"A dike restrains water within an area that is normally flooded."
[DORD, FOLK, ODSS2, SAL, TMO]

2.
Jordvolde, der holder et vandløb el. en kanal inden for bestemte rammer og regulerer dets løb.
embankment.
" An embankment, bank, confines a river within its bounds."

3.
training wall. "Training wall, is a mound - often of rubble or stones - along a channel to direct the tidal stream through the channel in order to keeping it free of silt. A training wall is often submerged or partly submerged."
E. ON. dik = dyke = dike.
[BOW2, D/E, DMO, NP100, OSD]

4.
Dæmning eller kunstig vold anlagt for at beskytte en havn mod søen.
bank // pier // mole.
Udtrykkene er kun fundet hos [KOF] og derfor gl.  Kilder