Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dispergeringsmiddel
(-midlet, -midler): Kemikalie, der kan nedbryde eller oplse olieprodukter, s de spredes, hvorved koncentrationen falder, eller et produkt, der fr kemikalierester til at synke til bunds.
-.
 Kilder