Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
division
(-en, -er): Del af en fldes skibe med op til ni enheder (1780); derover kaldes enheden en eskadre.
division // squadron.
Heraf afledte navne: divisionchef, divisionsmandskab, divisionsordre.
[DMO, KOF, Saint, SK p.72]
"... og Divisionsrullen (anvendtes), naar der skulle sendes Folk i Land i forskellige tjenstlige jemed."
[Jylland p.20]  Kilder