Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dobbeltbund
(-en, -e): Skib, hvis bund består af to lag pladeskal med et mellemrum imellem, der kan anvendes som bundtank eller cofferdam.
double-bottom.
cellesystem dobbeltbund: cellular double-bottom.
dobbeltbund system langskibs spanter: cellular-double bottom with continuous girders.
[ABC, EST, FOLK, NEM, SCH, TMO]
yderbund the bottom shell plating in a doublebottom ship.
[SOT p.39]
Om hopperbegrebet se under hopper i trunkskibe.
"Da chartere og redere ønskede en meget høj steel coils loading - 2 lag 25 t/coil - valgte Carl Bro at ændre dobbeltbundstrukturen og hoppertankklædningen til højstyrkestål - NV32 - for at undgå unødig tab af dødvægt."
[SØF 39/2004 p.8 sp.4]
"Skibet bygges med dobbeltbund fra spant 13 til kollisionsskottet, den indrettes til dieselolie og/eller vandballast, smøreolie og ferskvand. Kofferdamme rundt om smøreolietank samt mellem ferskvands- og brændselsolietanke."
(1954) [10542 p.30]
"Skibet bygges med dobbelt Bund fra Storlastens Forskod til Maskinrummets Agterskod, inddelt efter Længden i 3 Afdelinger, hvoraf de to forreste indrettes som Vandballasttanke og den agterste som Beholder for Ferskvand til Kedlernes Fødning."
[B&W nyb.240 kontrakt, KGH, HANS EGEDE, 1905]

I maskinrummet er det nødvendigt med ekstra forstærkninger i dobbeltbunden på grund af maskinens store vægt, som bundpladerne skal bære.
"The double bottom in the engine room is formed so that it provides a bed for the main engine. Because of the great weight and other forces, high longitudinal engine girders afre fitted carrying the actual base plates to which the engine unit is bolted."
[Hempel p.19]
 Kilder