Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
agter
(adj., retnings- og steds-adv.): I eller nær skibets bagerste del.
A
Brugt som adverbium:
abaft (altid anvendt relativt);
aft (generel brug).
US anvender aft som adj. jf. [NAVT5]; astern for det, der ligger uden for og bag skibet.
[OSS, TUS p.295]

B.
Adverbielle sammensætninger:
agterefter: aft // pooping (gl).
Agter for: abaft (opposite to before) // aft (opposite to forward).
Agterfra: from astern.
Agterind: astern // pooping (gl).
Agter om: astern of.
Agterover: aft (indenbords) // astern (bevæge sig baglæns).
Agterud, agter ud: aft; to go aft // a-stern.
[HAR]
Fra for til agter: from stem to stern.
Agterude (agten for): astern off.
Ret agter: dead astern.
Agterst: aftermost // aftmost (indenbords) // sternmost (udenbords).
I retning af agterenden: aftward // afterward.

C. Adjektiv:
agter (komparation: agter, mere agter, agterst):
after.
Det agterste skib: the aftermost ship.
Engelsk har kun superlativ. Kompliceret etymologi —>
[OED1 p.236]
agterlig: quarterly // on the quarter.
En agterlig vind: a following wind.

D. Verbale udtryk og sammensætninger:

gå agterover: go astern.
ligge agterover: be down by the stern.
have fart agterover: make sternway.
slæbe agter: tow aft.
vinden drejer agterud: the wind is veering.
E. opr. aftward forvansket i OE til after+ward.
Nu også anv. i UK som afterwards korresponderende med US afterward.
Væsentligst brugt i dag som tidsadverbium. Gl Dk »akter; atter«; hol. »achter«.
Kilderne gælder også for alle sammensætningerne med substantiv etc.
[ABC, BRE p.30 + 122, DMT, DST, EYR, FMK p.24 + 65 + 88 + 114 + 254, FUN, HAR, HIS2 p.2132, HOF p.13 + 18 + 19, KOF, KUSK p.69 + 70, LAB p.36 + 80, NAK, NAV2 p.51, NAVT, NEM, ODSS1, PSØM p.138, SEHA, SKT81 p.81, SktO p.101, SML94 p.227, SMY, SØF 16/1991 +2/1992, SØK p.141, SØV p.30 + 45, TUS p.382, URR]  Kilder