Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dok
(-ken, -ke) dock: 1.
Flydedok. Konstruktion med bundtanke og to sider, der kan sænkes ned i vandet, så et skib kan flyde ind over den, hvorefter vandet pumpes ud, og dokken løfter sig med skibet stående på toppen af dokkens bundkonstruktion. Ofte forsynet med kraner på sidetoppene.
floating dock.
[BOW2, DORD, FOLK, FUN, HORD, IMK, MOL, NEM, Saint, WOL]

2.
Tørdok. Udgravning med fast bund og sider og lukbar åbning mod søen. Med åben port kan et skib sejle ind i dokken, hvorefter dokporten lukkes, og vandet pumpes ud, hvorefter skibet hviler på dokkens bund afstøttet til siderne.
dry dock.
"A drydock with an artificial basin is called a graving dock."
[BOW2, DMO, HAR, KOF, NEM, Saint, Schn]

"Almindelige Dokker, ogsaa kaldet Tørdokker, i Modsætning til Havnedokker ved Kyster, hvor der findes stærk Ebbe og Flod, er i Reglen udgravede basiner, hvis Bund og Vægge dannes af Betonstøbning med Stenbrolægning og Stenklædning. Bunden bør saavidt muligt være flad og ikke, som i flere ældre Dokker, hvælvet, hvilket vanskeliggør Anbringelsen af Stilladser og Stiger. Siderne er dannet som høje Trappetrin, der giver Anlæg for Tømmer til Skibets Forstøtning."
[VED p.28]

3.
Havnebassin, havnedok, specielt i områder med stor tidevandsforskel, hvor dokporte sørger for ensartet vandstand i havnen, der så enten kun besejles ved bestemte vandstande, eller ved hjælp af sluseanlæg.
dock // wet dock.
"Artificial basin or enclosure for reception of ships and provided with installation for loading and unloading. It may have means for controlling the waterlevel and may be closed by gates or a lock."
mellemdok, bassinet mellem to dokbassiner. junction-dock.

[DMO, IMK, MARS, NEM, Röding, SAL, S&M, SøensF, TMO, TUX]


4.
Hydraulisk dok, der også omtales som løftedok. Nyere af konstruktion end skruedokken, men nok ikke længere i brug pga. skibenes størrelse. Den virkede som skruedokken ved at en tømmerkonstruktion, eventuelt med en ponton over, var sænket ned i vandet, så skibet mellem to sidevægge kunne sejle ind over pontonen, der derefter med hydraulisk kraft løftede ponton og skib op. Pontonen blev tømt for vand, og dens ventiler lukket. Derefter sænkedes den bærende underdel, indtil ponton og skib flød, hvorefter de kunne bugseres ud, og dokken genbruges til at løfte det næste skib.
[TUX p.9, SAL]

5.
Løftedok. Dok indrettet med to broer, hvor imellem skibet sejler, hvorefter der med skrugang løftes nogle tømmerbjælker op under skibet, så det hviler på disse, der løfter det ud af vandet.
[FOLK, SAL].
gå i dok: dock // berth // bring or receive a ship into a dock.
[IMK]
[DMO] omtaler en skruedok, hvor der på bassinbunden er anbragt kraftige donkraftskruer, der kan skrues op under en skibskøl og derved løfte dette ud af vandet.  Kilder