Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dopplerfrekvensskifte
(-t, -r) dopplerskift: Forandring i tone pga. lydkildens relative stedforandring.
doppler shift.
[NAV3 p.129]  Kilder