Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Douglas skala
(-en, -er): Skala for angivelse af søens tilstand. Skalaens værdier er sammensat af to cifre, hvoraf det første (tierne) viser bølgetilstanden forårsaget af den aktuelle lokale vind, mens det andet ciffer (enerne) viser dønningens tilstand forårsaget af tidligere og/eller fjernere vind.
Douglas scale.
Skalaen blev konstrueret i 1921 af den engelske flådeofficer H. P. Douglas (captain), og skalaen blev vedtaget til brug på den internationale meteorologiske konference i København i 1929.
Skalaens første ciffer inddeler bølger pga. aktuel vind således:
0 = calm
1 = smooth
2 = slight
3 = moderate
4 = rough
5 = very rough
6 = high
7 = very high
8 = precipitous
9 = confused

Andet ciffers inddeling for dønning er følgende:
0 = no swell
1 = low swell, short or average
2 = low swell, long
3 = moderate swell, short
4 = moderate swell, average
5 = moderate swell, long
6 = heavy swell, short
7 = heavy swell, average
8 = heavy swell, long
9 = confused swell

Begrebet er ikke nævnt i de danske meteorologilærebøger til navigationsskolerne; ej heller er det medtaget i de engelske meteorologibøger for samme læsergruppe, som jeg har til rådighed (gennemset 4).
I ordbøger er det sjældent med (gennemset 13). Det er beskrevet i Encyclopædia Britannica (15 Ed, 1991 printing) og i Dictionary of Nautical Terms (Facts on File) by Thompson Lenfestey (1994), hvor der i sidstnævnte kun omtales det ene ciffer, mens det i Eric Sullivan's Marine Encyclopaedic Dictionary (6 Ed. 1999) nævnes som opslagsord uden forklaringer.
[EB, FILE, MED]  Kilder