Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
abyssal
(adj): Dybhavs-; anvendes om havdybder over ca. 2.000 m med temperaturer under 4° C.
abyssalbenthic // abyssobenthal // abyssobenthic.
Meget afvigende definition dkkende dybder fra 1000 til 6000 m. Som kriterier er ogs anvendt temperatur og salinitet.
E: Gr. abyssos = bundlst svlg.
[GEO, MAS, TVER]  Kilder