Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
drage, drageskib
(-n, -r): 1.
Lystbådstype med en mast og tre mands besætning, der benyttes til kapsejlads. Længde 8,9 m, bredde 1,96 m. Sejlareal på 24 m2. Dragebåde deltog i De olympiske Lege fra 1948 til 1972. Bådtypen er tegnet af nordmanden Johan Anker i 1928.
dragon.
[DORD, DSF p.61, FMK p.186, KSL, POL 30/12 1998, TS p.254]

2.
Vikingeskib. Dss. drageskib. Største ledingsskibstype med 60 el. flere årer. Navnet er mest fra digteriske kilder og givet pga. af stævnudsmykning med fabeldyr.
drake.
E. navn efter udskåret stævnfigur af form som drage. Fra ON: dreki.
[DORD, DSF p.61, FMK p.186, FOLK, SAL, TS p.254, TUS p.12, TUX p.18]
"Gennem deres Form vare Dargeskibene i Besiddelse af stor Sødygtighed til Trods for, at deres Sider ikke laa højere over Vandet, end Besætningen indenfor kunde være nogenlunde beskyttet. Skrogene vare forstærkede, navnlig i Forstævnen, med Plader af Kobber eller Jern, og ofte vare Skibene udvendigt helt igennem beslaaede med Søm eller beklædte med Oksehuder.." [BARDEN1 p.4f]
 Kilder