Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
draghytte, draghyttel
(-n, -r / -telen, -tler): "Ved ankeroptagningen brugtes et særligt apparat, en draghytte, som jævnligt omtales i journalen, ordet findes ikke hverken i danske eller svenske ordbøger. I Hornbæk kendes det dog endnu af ældre fiskere som draghyttel og beskrives som et træstativ, der kunne sættes fast foran på bådens stævn. Mellem dets to arme var anbragt et spil, hvorved ankeret kunne hales op. Draghytten kunne også anbringes mellem to både, så undgik man, at stævnen blev vippet for meget ned."
-.
[h&s 1985 p.214]  Kilder