Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dreje
(vb): 1.
Svinge, ændre retning. turn.
dreje bagbord over: turn to port.
dreje bak: Positionere sejlføringen, så skibets fart standses. Dvs. brase nogle af råsejlene bak, så vinden kommer ind fra forsiden og fx lade forsejl blafre parallelt med vindretningen eller nedhale dem.
[DMO]
farttab under drejning: -.
[DAH241, EST, TUX]
dreje toppen af masten ved for stor sejlføring: wing a mast.
vinden drejer, vinden springer: wind chops around // wind shifts.
vinden drejer mod solen = mod uret: wind backs.
vinden drejer med solen = med uret: wind veers.
Se også svinge og vende.
[HAR, WOL]

2.
Forløbe om tid.
2a.
Om liggedage. En vagt drejer, hyren drejer.
turn.
[DSH, DSØ p.63, SøensF]
2b.
Om hyrens optjening. Måneden drejer = der optjenes hyre under rejsen.
[DMO, SAL]
hyren drejer. the wages count .
[Benzon]

3.
Dreje af. bear away // pay off.
[NEM]
dreje bi = lægge sig fx bi. Dreje til vinden og brase bak.
[DSH, FOLK]
dreje bi: Dreje op i vinden og derved stoppe farten. lie to // lie by // bring-to // heave-to.
[ABC, CLF 12.06, DMO, FOLK, HAR, TUR, TUX]
Dreje bi. bring to.
[Röding, Benzon]
" Dreje bidevind ... og ligge for smaa sejl".
"Dreie bi di Vind" " Er fra at have seilet rumskjøts at dreie tæt til Vinden."
[Schn]
dreje et tov forkert eller imod runden. twist a cordage the wrong way. [Röding]
"Dreie for di Vind" " At dreie med Forenden af Skibet fra Vinden af."
[Schn]
dreje bort fra: take a sheer away (from ...).
[EL]
dreje plat for vinden = dreje lige op i vinden.
[FOLK, H&S85 p.187]
dreje tatter = dreje snoningerne i et tov under rebslagningen.
twist the strands of a rope.
[Röding]
dreje til vinden: Ændre kurs fra rumskøds til nærmere bidevind.
haul the wind // head to wind // coming to.
To sidstnævnte oversættelser er fra 1800 [HAR];
[DMO, HAR, Saint]
dreje til = dreje under: Lægge sig sådan for vinden, at mindst mulig skade på skib indtræffer, fx med vinden ind på en bov og for små sejl el. langsom maskine.
"Dreje til" og "dreje til vinden" har i kilderne noget forskellig betydning afhængig af kontekst, men alle betydningerne befinder sig mellem at sejle fra rumskøds til bidevind og helt op i vinden og stoppe skibet.
heave to.
[ABC, DAH281, DMO, FOLK, TUR, TUX, WOL]
dreje under: Lægge skibet så tæt til vinden og for mindst mulig sejlføring under storm.
heave to // bring to.
»... drejede de under vinden for at tage båden op«.
[DSH, EL, EST, FOLK, H&S54 p.30, NEM, TMO, WOL]
underdrejet uden sejlføring.
"riding a try. Said of a vessel lying-to under bare poles in very bad weather // try (vb) to lie-to in heavy weather, with reduced sail or, sometimes, under bare poles."
[CLF 12.06]
 Kilder