Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
agtergast
(-en, -er): Sfarende, der udfrer arbejde i agterskibet.
"Kaldes de Matroser, der have deres Plads paa Skandsen, Hytten eller agter paa Dkket ved Agterseilenes Regjering; de inddeles igjen i styrbords og bagbords Agtergaster efter den Side af Skibet, hvor de skulle arbeide."
[FUN, SCHN]
quarterdeck-man // after-guard.
[HAR]
> [SEHA p.91f] for definitioner for engelske/kontinentale udtryk 18.-19. rh. Det sidstnvnte udtryk er nu oftest synonymt med officer.
I forbindelse med yachting benvnelse om ejeren og hans flge (gl). US ogs om snajegast.
[FILE]  Kilder