Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
agterhånd
(ingen bøjning): Sidst i en række el. at være bagud med sit arbejde.
at the tail end.
"Naar flere Folk hale i et Toug, siges de at være i Agterhaand, som ere længst fra den Blok, hvorigjennem den halende Part farer. Ligeledes siger man om Røst- og Pertyrlinen at de have Toug i Agterhaand, hvorved forstaaes, at den Deel, som kastes om Ankeret, er Kjæde, men den anden Deel, nemlig den som er i Agterhaand og som benyttes til Tilkastningen indebords, er Toug."
[FUN]  Kilder