Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
drikkebæger
(-gret, -gre): "Slaaet Platting og andet Skibsarbejde, der skal f.Eks. sættes ny Ende i Drikkebægrene. Vi har 2 store Jernvandtanke staaende paa Forkant af Ruffet agter, en i hver Side. Deri hænger et Slags Drikkekrus af Jern, langt og rundt, saa det ka gaa ned gennem Spunshullet i Tanken. Snoren i det skal være saa lang, at Bægret kan naa Bunden, i den anden Ende er der saa en Ters, for at Snoren ikke skal glide ned i Tanken. I Træspunsen er der skaaret en Rille til Snoren, saaledes denne ikke hindrer Træspunsen eller Proppen i at blive lagt paa. Selvfølgelig drikker vi alle Mand af samme Bæger, men det Vand er nu hverken godt eller rent, naar vi har sejlet rundt med det nogle Uger, specielt ikke i Varmen."
[Rasmussen 1990, p.173]
dipper.
[EL, SKT70 p.186]  Kilder