Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
dræg
(-et, -): 1.
Lille anker med tre el. flere flige, men uden stok. Dræg er ofte konstrueret, så enten alle fligene, el. fligene to og to, kan foldes ind, når dræget ikke er i brug og kaldes så patentdræg. Se anker II.
grapnel // grapling // grappling.
»Fire drægger hugget fast i tvende store isskodser.«
branddræg = råhage. Dræg med fire arme, men uden flige, men med klør. Branddræg sidder på en brander fast på ræernes ender, så de kan fastholde det andet skib, som branderen er ført ned imod. [FUN] tilføjer, at branddræget kun har to arme.
fire grapling.
bådsdræg med fire arme og flige.
boat grapling.
dræg til bundtræk for eftersøgning eller opfiskning.
creeper.
entredræg med fire arme og klør og med en kort kædelængde som forfang. Det kastes over i et fjendtligt skibs rigning, hvorved de to skibe kan fastholdes sammen under en entringsmanøvre. Ved kampens start ligger de klar på underræernes nokke:
hand grapling // boarding grapnel // grapling-iron.
fiskerdræg = fiskerdræg, der benyttes til at søge efter genstande på havbunden med.
hånddræg, der benyttes til at søge efter genstande på havbunden med.
kastedræg, der er det samme som et entredræg.
patentdræg, der kan foldes. Enten foldes dræget sammen ved at to af de fire arme danner en enhed, der kan forskubbes op ad den firkantede læg, der højere oppe er runddannet. Her kan de to arme drejes 90° og sænkes ned på den firkantede del af læggen, så armene nu to og to ligger over hinanden, og dræget kan ligge fladt.
Den anden metode er en sammenklappelighed som for en parably.
[ABC, DAH p.92 + 342, DMO, FOLK, FUN, HAR, H&S54 p.32, KOF, MOL, Saint, Schn, S&M, SøensF, TUR, TUX, VerV2, WOL, ZAH]

2.
Gl. Lille våd, fiskenet. [KALK - Moth]

3.
Gl. Lille sejl - ikke specificeret hvilket i [KALK - Moth].  Kilder