Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
drømpel
(-pelen, -pler) drumpel: Kanonports overkantstømmer. Drømpelens underkant er stykportens overkant. På drømpelen hviler de øvre spanters nederste ender, der er er afskåret i kanonportens overkant. Drømpelen rækker fra yderklædning til inderklædning.
upperside of a gun port // summit of a gun-port // upperport sill.
[DMO, FUN, KOF, Saint, Schn, TUX]
"Hvor Spanterne overskæres af en Kanonport, bliver en Planke, Bøssebænken, indskudt i de 2 Spanter, som danne Portens Sider, og de mellemliggende Spantetømmee støde imod denne. Portens Overside dannes af en anden Planke, Drømplen, paa hvilken de mellemliggende Spantetræers Forlængelser hvile med en Tap."
[LUS p.51]  Kilder