Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
duc d'albe
(-n, -r) dukdalbe: Fortøjningspæl, strømpæl. En el. flere pæle nedrammet og sammenholdt for oven og med hovedet tilpasset, så skibe i havn eller på reden kan fortøje ved duc d'alben. Duc d'Albens midterste pæl kaldes for kongen og står lodret, mens de øvrige stilles skråt med hovederne pegende ind mod fælles centrum, hvor de samles og fæstnes til hinanden. Antallet af pæle er gerne mellem 6 og 12.
dolphin.
E. Opkaldt efter hertugen af Alba, Fernando Alvarez de Toledo, 1508-1582. Spansk general, der var hol. statholder 1567-1573. Anekdoten siger, at han gik i land i Holland ved sådanne pæle, men dokumentation for dette postulat, har jeg ikke fundet.
[ALL, DMO, EfS 2/1991*17, HAV p.213, KortA, KSL, SAL, SCHN, TUR, TUX, VerV2, VF-II p.283, WOL]
"En jomfru - duc d'Albe - blev nedrammet midt i yderhavnen til forhalingsformål, og et spil placeret på søndre molehoved..." [Dragoer p.22]
Dukdalben. poles in a harbour.
[Röding]
E. I hht. [Röding] bruger holl., sv. og dansk ordet duc d'albe, mens øvrige nationer ikke eller kun sjældent har antaget dette navn som synonym for fortøjningspæle i en havn.

mooring post or mooring piles or cluster piles or dolphins or Duc d'Albe. All names for a cluster of piles, usually in a series, to which vessels may be moored or tied up, fore and aft, not swinging with changes of wind and current.
[SOT p.183]
 Kilder